Brexit is goed voor cloud

De afgelopen twee maanden is er het nodige geschreven over de impact van Brexit. Elke sector heeft er wel een idee over, sommigen zijn hoopvol gestemd dat er bakken met extra omzet nu hun kant uit gaat komen, omdat de Britten niet langer als normale bestemming voor handel of productie kunnen gelden.

In feite is er nog steeds erg weinig echt bekend over de impact, en dat komt omdat niemand ervaring heeft met een vergelijkbaar proces. Je kunt niet een handboek Brexit uit de kast trekken en die onmogelijkheid leidt tot de meest uiteenlopende gedachten. Een daarvan heeft betrekking op de cloud en lijkt zonder meer te kunnen kloppen. Het is gebaseerd op onderzoek van de Deutsche Bank naar AWS.

De cloud activiteiten van deze boekverkoper dragen naar schatting $1,5 miljard bij aan de concern omzet. Dat is pittig. De verdeling van de DC’s of zones is op dit moment Dublin en Frankfurt. Handig voor de EU, maar niet direct logisch voor Britten die geen EU lidstaat meer zijn. Dat AWS dus nabij London een zone gaat inrichten is dus logisch. Om een zelfde reden ziet Deutsche Bank een verdere uitbreiding van Google (ook Frankfurt!) en Azure. Die reden is data soevereiniteit. Brexit heeft velen voor het eerst op een andere manier geconfronteerd met de vraag waar de data staat. En iedereen die moet tekenen voor compliance kan eenvoudigweg niet overzien welke wetten en regels er voor datacenters, cloud providers en dergelijke in het VK gaan gelden. Als je kijkt welke absurde wetten daar in behandeling zijn is dat extra begrijpelijk, zelfs een verplicht meewerken aan omzeilen van encryptie door providers wordt besproken.

Dus samengevat: omwille van Brexit verhuist inhoud van een Britse cloud naar een EU cloud. Dat is helder, maar niet het hele verhaal. De analisten bij de bank hebben namelijk op basis van gesprekken ook iets anders vastgesteld: omdat niemand precies weet wat er staat te gebeuren is investeren in nieuwe hardware nu helemaal moeilijk te verklaren – daarom kan dat zelfde Brexit leiden tot juist meer cloud gebruik. En als je dan de plannen voor nieuwe zones zit lijkt het er sterk op dat AWS, Azure, Google en de anderen daar zich in hoog tempo op voorbereiden.

Bron: ISP Today