Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. HJC-Automatisering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Alle prijzen die op het domein https://HJC-Automatisering.nl, en verdere extensies staan zijn zonder 21% btw. Tenzij anders staat vermeld.

HJC-Automatisering behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde aan te passen.

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan tekstuele en/of de grafische weergave van deze website te verveelvoudigden of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Ook is het opslaan in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HJC-Automatisering niet toegestaan.