Het internet gaat heel groot worden!

Het is een kreet waarvan niet meer te achterhalen is wie hem heeft bedacht. Is ook niet nodig, we weten dat het afwisselend meer en minder serieus wordt bedoeld. Als je een politicus hoort zeggen dat Nederland een top locatie is voor internet sluit die kreet daar naadloos op aan.

Maar dan weten we nog niet hoe groot dat internet voor Nederland gaat worden. Op basis van onderzoek van wisselend niveau roept de een dat hier 7% van de banen van internet afhangen. Anderen wijzen op een top drie, waar internet onder Rotterdam en Schiphol staat. Die laatste ranking is veelgebruikt, maar is eigenlijk totaal nietszeggend. De haven van Rotterdam is een geografisch aan te duiden gebied en de waarde die import en export daar vertegenwoordigen is gewoon uit te rekenen. De exacte plek en waarde van het Nederlandse internet is niet te noemen. Kwestie van appels en eieren dus.

Wat we wel weten is dat sommige aspecten van het internet heel snel groeien, sneller dat de rest van de economie. Om daar een van indicatie te geven wijzen we naar het recente onderzoek van Athur D Little, uitgevoerd in opdracht van de Duitse koepel ECO. De Duitse economie groeit de komende jaren naar verwachting 1,5~1,9%. Van de internetsector verwacht men tot 2019 een jaarlijkse gemiddelde groei tot 12%. Dat betekent dat de Duitse internet industrie tegen 2028 in omzet gemeten groter is dan de auto industrie!

Dat lijkt overweldigend goed nieuws. Echter opvallend is dat er géén indicatie is dat die enorme groei zich automatisch laat vertalen naar een groter aandeel van IT en internetdiensten in de landelijke exportcijfers. En precies dat lijkt ook hier in Nederland het geval. Al worden er 100 nieuwe datacenters bijgebouwd, voor de handelsbalans maakt dat weinig uit.

Het internet gaat echt nog veel groter worden dan het nu is, maar het levert voor het land als geheel niet per se de voordelen op die we kennen van andere sectoren.

eco_studie_internetwirtschaft_2015-2019-630-400[1](NB de kleuren in de illustratie geven de groep per laag in de online/internet sector aan)