Vertrouwt u de cloud? – dan maakt u meer winst!

Het gebeurt niet vaak dat op ISP Today het bedrijf Google wordt genoemd. De werking van zoekmachines valt gewoon te ver buiten onze scope en de andere diensten trekken gewoon veel minder aandacht. Zelfs de cloud propositie valt amper op, er wordt ook verrekte weinig over gepubliceerd.

Maar wie weet is het onderstaande bericht een begin van iets meer aandacht voor dat bedrijf. Via de Amerikaanse kanalen werden we gewezen op een onderzoek dat Google heeft mogelijk gemaakt en dat is uitgevoerd door de onderzoeksafdeling van The Economist (een tijdschrift). 452 senior executives uit meerdere landen, waaronder Nederland, zijn bevraagd. Dat levert best wel een aantal resultaten op die kunnen helpen bij het inrichten en verbeteren van je eigen business.

Belangrijkste bevinding is namelijk dat bijna iedereen nu cloud gebruikt, maar het vertrouwen in “cloud techniek” laag blijft. Een tweede direct daaraan gerelateerde bevinding is dat het vertrouwen in cloud de laatste 3 jaren bij 33% niet is toegenomen en bij 16% zelfs is afgenomen. Dit soort scores is echt bijzonder. Met bijvoorbeeld gewone managed services scoren alle serieuze aanbieders stukken beter.

Wie denkt dat de onderzoekers dieper in gaan op deze problematiek zal worden teleurgesteld. Het onderzoek neemt hier namelijk een wending waardoor een link wordt gelegd tussen vertrouwen in de cloud en het behalen van goede resultaten. Met andere woorden The Economist lijkt te suggereren dat de ondernemer die veel vertrouwen heeft in de cloud diensten afneemt beter scoort dan zijn concurrenten die cloud met de nodige achterdocht bekijken. Er wordt zelfs een cijfer aan gehangen – tot 9,1% meer winst voor hen die de cloud vertrouwen.

Hoe en of dat cijfer klopt is weinig relevant. Veel belangrijker is wat ons betreft de bevinding dat het vertrouwen in cloud diensten zo laag blijft. Hier ligt echt een mooie taak voor Nederlandse cloud aanbieders: probeer te achterhalen waar bij je klanten en prospects de twijfel zit. Weet dat dit geen eenmalige actie is. Dit is iets dat je vaker moet vragen!. Jullie hebben twee voordelen waar Google niet aan kan tippen: je zit altijd dicht bij de klant en spreekt ook letterlijk zijn taal.

Bron: Isptoday.nl